ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง องค์กร อสม.สร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดบูธนิทรรศการ เรื่อง องค์กร อสม.สร้างเสริมสุขภาพเข้มแข็งดีเด่นระดับเขต 4 ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง