ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง