ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง