ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณภูมิ (Micro Bath)หมายเลขครุภัณฑ์ COR10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสร้างอุณภูมิ (Micro Bath)หมายเลขครุภัณฑ์ COR10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง