Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 4
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Written by Super User 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 23
ประกาศตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 Written by Super User 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซลล์) ขนาด 1 ตัน Written by Super User 43
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by Super User 67
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเ Written by Super User 62