Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องช่วยหายใจ บ.1277 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Tablet Computer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว5224 นนทบุรี Written by Super User 122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สำหรับใช้ ในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 173
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น หมายเลขครุภัณฑ์ บ.1376 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นง3055 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by Super User 190