สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๔ จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๔ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกล้วยไม้ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read more

รายงานประจำปี 2561

Read more

ทีมวิศวกรรมการแพทย์ สบส.4 ลงพื้นที่สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย

Read more

Next Tab

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอรราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอรราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง

Read more

ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

Next Tab

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561

alt=

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561

Read more

Warning
  • JFolder::create: Could not create folder.Path: /var/www/html/District-4/images/icon/62/th/
  • Copy failed: /var/www/html/District-4/modules/mod_slideshowck/index.html to /var/www/html/District-4/images/icon/62/th/index.html